Jeff Paulus in Running

10km Lafen - Trainingspläng

Däin Ziel ass en 10km-Laf? Am Coaching Club fënns du däin Trainingsplang.

D´Trainingspläng bauen openeen op. Dat heescht du kanns dech vum Plang 1 bis bei de Plang 4 erop schaffen. Du kanns awer och direkt mat deem Plang starten deen op deng Zielzäit ausgeluecht ass.

Vill Erfolleg bei dengen 10km!

Plang 1 - 10km ukommen - Coaching Club
Download
Plang 2 - 10km an 55:00 - Coaching Club
Download
Plang 3 - 10km an 45:00 - Coaching Club
Download
Plang 4 - 10km an 40:00 - Coaching Club
Download

Vergiess och net dech richteg a sënnvoll op däi Laftraining ze preparéieren. An dësem Video gesäis du wéi s du dech effektiv, an nëmme 4 Minutten, op d´Lafe kanns virbereeden.

Lafen - Movement Preparation

UPCOMING COURSES

18 Okt
Méi 17:30
15 €
BURN
Group Training
Jana
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
18 Okt
Méi 18:30
15 €
MOVE
Group Training
Jeff
Voll