Jeff Paulus in Running

5km Lafen - Trainingspläng

Däin Ziel ass e 5km-Laf? Am Coaching Club fënns du däin Trainingsplang.

D´Trainingspläng bauen openeen op. Dat heescht du kanns dech vum Plang 1 bis bei de Plang 4 erop schaffen. Du kanns awer och direkt mat deem Plang starten deen op deng Zielzäit ausgeluecht ass.

Vill Erfolleg bei denge 5km!

Plang 1 - 5km ukommen - Coaching Club
Download
Plang 2 - 5km an 25:00 - Coaching Club
Download
Plang 3 - 5km an 20:00 - Coaching Club
Download
Plang 4 - 5km ënner 20:00 - Coaching Club
Download

Vergiess och net dech richteg a sënnvoll op däi Laftraining ze preparéieren. An dësem Video gesäis du wéi s du dech effektiv, an nëmme 4 Minutten, op d´Lafe kanns virbereeden.

Lafen - Movement Preparation

UPCOMING COURSES

27 Sep
Méi 17:30
15 €
BURN
Group Training
Jana
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
27 Sep
Méi 18:30
15 €
FEEL
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
8/12
Umellen