GROUP TRAINING

Klick op "?" nieft dem Status vum Cours fir eng Erklärung zu den Inhalter vun de Coursen ze kréien.

Klick uewen op d´Säit "FAQ" fir all Fro iwwert den Aschreiwungssystem beäntwert ze kréien.

26 Feb
Mët 18:30
12 €
Hustle & Flow
Special
Méli
Confirmeiert
11/12
27 Feb
Don 09:00
12 €
TRX Training
Special
Manon
Confirmeiert
10/10
27 Feb
Don 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
10/12
Umellen
27 Feb
Don 18:30
12 €
HIT
Special
Gilles
Oppen
min 5 Leit
10/12
Umellen
28 Feb
Fre 17:30
12 €
Tool Training
Special
Jana
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
29 Feb
Sam 09:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Jana
Voll
01 Mäe
Son 09:30
12 €
Booty Training
Special
Nathalie
Voll
01 Mäe
Son 10:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
02 Mäe
Méi 17:30
12 €
Tool Training
Special
Jana
Voll
02 Mäe
Méi 18:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Jeff
Voll
03 Mäe
Dën 16:30
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
min 5 Leit
9/12
Umellen
03 Mäe
Dën 17:30
12 €
Tool Training
Special
Charles
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
04 Mäe
Mët 17:30
12 €
HIT
Special
Laura
Oppen
min 5 Leit
11/12
Umellen
04 Mäe
Mët 18:30
12 €
Tool Training
Special
Laura
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
05 Mäe
Don 09:00
12 €
AFORM Training
Group Training
Manon
Oppen
min 5 Leit
9/12
Umellen
05 Mäe
Don 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Cynthia
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
05 Mäe
Don 18:30
12 €
HIT
Special
Gilles
Voll
06 Mäe
Fre 17:00
12 €
AFORM Training
Group Training
Jana
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
07 Mäe
Sam 09:30
12 €
Hustle & Flow
Special
Méli
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
07 Mäe
Sam 10:30
12 €
Hustle & Flow
Special
Méli
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
08 Mäe
Son 09:30
12 €
Tool Training
Special
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
08 Mäe
Son 10:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
09 Mäe
Méi 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Jana
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
09 Mäe
Méi 18:30
12 €
Tool Training
Special
Jeff
Oppen
min 5 Leit
9/12
Umellen
10 Mäe
Dën 16:30
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
10 Mäe
Dën 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
11 Mäe
Mët 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
11 Mäe
Mët 18:30
12 €
HIT
Special
Laura
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
12 Mäe
Don 09:00
12 €
Tool Training
Special
Manon
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
12 Mäe
Don 17:30
12 €
Hustle & Flow
Special
Méli
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
12 Mäe
Don 18:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
13 Mäe
Fre 17:00
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
14 Mäe
Sam 09:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
14 Mäe
Sam 10:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
15 Mäe
Son 09:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Filipe
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
15 Mäe
Son 10:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Filipe
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
16 Mäe
Méi 17:30
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
16 Mäe
Méi 18:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
7/12
Umellen
17 Mäe
Dën 16:30
12 €
Booty Training
Special
Jana
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
17 Mäe
Dën 17:30
12 €
Tool Training
Special
Charles
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
18 Mäe
Mët 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
18 Mäe
Mët 18:30
12 €
Tool Training
Special
Laura
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
19 Mäe
Don 09:00
12 €
TRX Training
Special
Manon
Oppen
min 5 Leit
1/10
Umellen
19 Mäe
Don 17:30
12 €
Hustle & Flow
Special
Méli
Oppen
Umeldung ab dem 27.02.2020
0/12
19 Mäe
Don 18:30
12 €
HIT
Special
Gilles
Oppen
Umeldung ab dem 27.02.2020
0/12
20 Mäe
Fre 17:00
12 €
AFORM Training
Group Training
Jana
Oppen
Umeldung ab dem 28.02.2020
0/12
21 Mäe
Sam 09:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Cynthia
Oppen
Umeldung ab dem 28.02.2020
0/12
21 Mäe
Sam 10:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Cynthia
Oppen
Umeldung ab dem 28.02.2020
0/12
22 Mäe
Son 09:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Jana
Oppen
Umeldung ab dem 29.02.2020
0/12
22 Mäe
Son 10:30
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
Umeldung ab dem 29.02.2020
0/12
23 Mäe
Méi 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Jana
Oppen
Umeldung ab dem 02.03.2020
0/12
23 Mäe
Méi 18:30
12 €
HIT
Special
Jeff
Oppen
Umeldung ab dem 02.03.2020
0/12
24 Mäe
Dën 16:30
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
Umeldung ab dem 03.03.2020
0/12
24 Mäe
Dën 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Charles
Oppen
Umeldung ab dem 03.03.2020
0/12
25 Mäe
Mët 17:30
12 €
HIT
Special
Laura
Oppen
Umeldung ab dem 04.03.2020
0/12
25 Mäe
Mët 18:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Laura
Oppen
Umeldung ab dem 04.03.2020
0/12
26 Mäe
Don 09:00
12 €
AFORM Training
Group Training
Manon
Oppen
Umeldung ab dem 04.03.2020
0/12
26 Mäe
Don 17:30
12 €
Hustle & Flow
Special
Méli
Oppen
Umeldung ab dem 05.03.2020
0/12
26 Mäe
Don 18:30
12 €
HIT
Special
Gilles
Oppen
Umeldung ab dem 05.03.2020
0/12
27 Mäe
Fre 17:00
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
Umeldung ab dem 06.03.2020
0/12
28 Mäe
Sam 09:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Cynthia
Oppen
Umeldung ab dem 06.03.2020
0/12
28 Mäe
Sam 10:30
12 €
HIT
Special
Cynthia
Oppen
Umeldung ab dem 06.03.2020
0/12
29 Mäe
Son 09:30
12 €
HIT
Special
Nathalie
Oppen
Umeldung ab dem 07.03.2020
0/12
29 Mäe
Son 10:30
12 €
Tool Training
Special
Nathalie
Oppen
Umeldung ab dem 07.03.2020
0/12
30 Mäe
Méi 17:30
12 €
HIT
Special
Jana
Oppen
Umeldung ab dem 09.03.2020
0/12
30 Mäe
Méi 18:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Jeff
Oppen
Umeldung ab dem 09.03.2020
0/12
30 Mäe
Méi 19:30
12 €
Tool Training
Special
Jeff
Oppen
Umeldung ab dem 09.03.2020
0/12
31 Mäe
Dën 16:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Manon
Oppen
Umeldung ab dem 10.03.2020
0/12
31 Mäe
Dën 17:30
12 €
AFORM Training
Group Training
Charles
Oppen
Umeldung ab dem 10.03.2020
0/12