GROUP TRAINING

27 Aug
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Voll
27 Aug
Méi 18:30
12 €
Core Training
Special
Flo
Voll
27 Aug
Méi 19:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
7/12
Umellen
28 Aug
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
7/12
Umellen
28 Aug
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
7/12
Umellen
28 Aug
Dën 18:30
12 €
AFORM Run
Special
Nine
Oppen
min 4 Leit
3/18
Umellen
28 Aug
Dën 19:30
12 €
TRX Training
Special
Nine
Oppen
min 5 Leit
7/11
Umellen
29 Aug
Mët 16:30
12 €
Group Training
Group Training
Bob
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
29 Aug
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
7/12
Umellen
29 Aug
Mët 18:30
12 €
Core Training
Special
Nine
Oppen
min 5 Leit
10/12
Umellen
30 Aug
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
30 Aug
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
30 Aug
Don 19:30
12 €
Core Training
Special
Flo
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
31 Aug
Fre 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
31 Aug
Fre 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
01 Sep
Sam 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
8/12
Umellen
01 Sep
Sam 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
02 Sep
Son 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
02 Sep
Son 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
03 Sep
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
03 Sep
Méi 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
8/12
Umellen
03 Sep
Méi 18:30
12 €
AFORM Run
Special
Nine
Oppen
min 4 Leit
4/18
Umellen
03 Sep
Méi 19:30
12 €
Core Training
Special
Flo
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
04 Sep
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
7/12
Umellen
04 Sep
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
05 Sep
Mët 16:30
12 €
Group Training
Group Training
Bob
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
05 Sep
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
05 Sep
Mët 18:30
12 €
HIIT
Special
Nine
Oppen
min 5 Leit
9/12
Umellen
06 Sep
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
06 Sep
Don 18:30
12 €
Core Training
Special
Nine
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
06 Sep
Don 19:30
12 €
TRX Training
Special
Flo
Oppen
min 5 Leit
4/11
Umellen
06 Sep
Don 20:30
12 €
Pilates
Special
Svetlana
Oppen
min 5 Leit
0/10
Umellen
07 Sep
Fre 17:30
12 €
Core Training
Special
Nine
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
07 Sep
Fre 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
08 Sep
Sam 09:00
12 €
Pilates
Special
Svetlana
Oppen
min 3 Leit
0/10
Umellen
08 Sep
Sam 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Ofgesot
De minimum vu 5 Leit ass leider net erreecht ginn
0/12
08 Sep
Sam 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
09 Sep
Son 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
09 Sep
Son 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
10 Sep
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
10 Sep
Méi 17:30
12 €
AFORM Run
Special
Nine
Oppen
min 4 Leit
1/18
Umellen
10 Sep
Méi 18:30
12 €
Core Training
Special
Flo
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
10 Sep
Méi 19:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
11 Sep
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
11 Sep
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
12 Sep
Mët 16:30
12 €
Group Training
Group Training
Bob
Oppen
Umeldung ab dem 22.08.2018
0/12
12 Sep
Mët 17:30
12 €
TRX Training
Special
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 22.08.2018
0/11
12 Sep
Mët 18:30
12 €
Core Training
Special
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 22.08.2018
0/12
13 Sep
Don 17:30
12 €
Core Training
Special
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 23.08.2018
0/12
13 Sep
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 23.08.2018
0/12
13 Sep
Don 19:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
Umeldung ab dem 23.08.2018
0/12
13 Sep
Don 20:30
12 €
Pilates
Special
Svetlana
Oppen
Umeldung ab dem 23.08.2018
0/10
14 Sep
Fre 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 24.08.2018
0/12
14 Sep
Fre 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 24.08.2018
0/12
15 Sep
Sam 09:00
12 €
Pilates
Special
Svetlana
Oppen
Umeldung ab dem 25.08.2018
0/10
15 Sep
Sam 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Oppen
Umeldung ab dem 25.08.2018
0/12
15 Sep
Sam 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Oppen
Umeldung ab dem 25.08.2018
0/12
16 Sep
Son 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 26.08.2018
0/12
16 Sep
Son 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
Umeldung ab dem 26.08.2018
0/12
17 Sep
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
Umeldung ab dem 27.08.2018
0/12
17 Sep
Méi 17:30
12 €
AFORM Run
Special
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 27.08.2018
0/18
17 Sep
Méi 18:30
12 €
Core Training
Special
Flo
Oppen
Umeldung ab dem 27.08.2018
0/12
17 Sep
Méi 19:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
Umeldung ab dem 27.08.2018
0/12
18 Sep
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Flo
Oppen
Umeldung ab dem 28.08.2018
0/12
18 Sep
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
Umeldung ab dem 28.08.2018
0/12
19 Sep
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 29.08.2018
0/12
19 Sep
Mët 18:30
12 €
Core Training
Special
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 29.08.2018
0/12
20 Sep
Don 09:00
12 €
Group Training
Group Training
Manon
Oppen
Umeldung ab dem 30.08.2018
0/12
20 Sep
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 30.08.2018
0/12
20 Sep
Don 18:30
12 €
Core Training
Special
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 30.08.2018
0/12
20 Sep
Don 19:30
12 €
TRX Training
Special
Flo
Oppen
Umeldung ab dem 30.08.2018
0/11
20 Sep
Don 20:30
12 €
Pilates
Special
Svetlana
Oppen
Umeldung ab dem 30.08.2018
0/10
21 Sep
Fre 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 31.08.2018
0/12
21 Sep
Fre 18:30
12 €
HIIT
Special
Nine
Oppen
Umeldung ab dem 31.08.2018
0/12
22 Sep
Sam 09:00
12 €
Pilates
Special
Svetlana
Oppen
Umeldung ab dem 01.09.2018
0/12
22 Sep
Sam 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Oppen
Umeldung ab dem 01.09.2018
0/12
22 Sep
Sam 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Oppen
Umeldung ab dem 01.09.2018
0/12
23 Sep
Son 10:00
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
Umeldung ab dem 02.09.2018
0/12
23 Sep
Son 11:00
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
Umeldung ab dem 02.09.2018
0/12