GROUP TRAINING

Vum 22. Juli bis de 4. August hu mir e reduzéierte Programm.

Du hues en Abonnement op de Mount bei eis?
Dann hues Du d´Méiglechkeet Däin "ABO OPEN" fir deen Zäitraum auszesetzen.

17 Jul
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Filipe
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
17 Jul
Mët 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Filipe
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
18 Jul
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
18 Jul
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Voll
19 Jul
Fre 17:00
12 €
Group Training
Group Training
17:00!
Jeff
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
20 Jul
Sam 09:30
12 €
Group Training
Group Training
9:30!
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
21 Jul
Son 09:30
12 €
Group Training
Group Training
9:30!
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
21 Jul
Son 10:30
12 €
Group Training
Group Training
10:30!
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
7/12
Umellen
22 Jul
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
10/12
Umellen
22 Jul
Méi 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
11/12
Umellen
24 Jul
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
24 Jul
Mët 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
27 Jul
Sam 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Natahlie
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
30 Jul
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
30 Jul
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Voll
31 Jul
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
31 Jul
Mët 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
01 Aug
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
01 Aug
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Voll
03 Aug
Sam 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Manon
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
03 Aug
Sam 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Manon
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
05 Aug
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
05 Aug
Méi 18:30
12 €
Outdoor Group Training
Special
Jeff
Oppen
min 5 Leit
11/18
Umellen
06 Aug
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
06 Aug
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
10/12
Umellen
07 Aug
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
07 Aug
Mët 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
08 Aug
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
08 Aug
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
11/12
Umellen
09 Aug
Fre 17:00
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
10 Aug
Sam 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Cynthia & Jeff
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
10 Aug
Sam 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Cynthia & Jeff
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
11 Aug
Son 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
11 Aug
Son 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
12 Aug
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
12 Aug
Méi 18:30
12 €
Outdoor Group Training
Special
Jeff
Oppen
min 5 Leit
7/18
Umellen
13 Aug
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
13 Aug
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
10/12
Umellen
14 Aug
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
14 Aug
Mët 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
15 Aug
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
15 Aug
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
16 Aug
Fre 17:00
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
17 Aug
Sam 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Cynthia
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
17 Aug
Sam 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Cynthia
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
18 Aug
Son 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
18 Aug
Son 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
19 Aug
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
19 Aug
Méi 18:30
12 €
Outdoor Group Training
Special
Jeff
Oppen
min 5 Leit
8/18
Umellen
20 Aug
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
20 Aug
Dën 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Charles
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
21 Aug
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
21 Aug
Mët 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
22 Aug
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
22 Aug
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
23 Aug
Fre 17:00
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
24 Aug
Sam 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
24 Aug
Sam 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
25 Aug
Son 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
25 Aug
Son 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
26 Aug
Méi 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
26 Aug
Méi 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
6/12
Umellen
27 Aug
Dën 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
27 Aug
Dën 18:30
12 €
Outdoor Group Training
Special
Jeff
Oppen
min 5 Leit
4/18
Umellen
28 Aug
Mët 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen
28 Aug
Mët 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Laura
Oppen
min 5 Leit
5/12
Umellen
29 Aug
Don 17:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
1/12
Umellen
29 Aug
Don 18:30
12 €
Group Training
Group Training
Gilles
Oppen
min 5 Leit
4/12
Umellen
30 Aug
Fre 17:00
12 €
Group Training
Group Training
Jeff
Oppen
min 5 Leit
3/12
Umellen
31 Aug
Sam 09:30
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
2/12
Umellen
31 Aug
Sam 10:30
12 €
Group Training
Group Training
Nathalie
Oppen
min 5 Leit
0/12
Umellen